Faste teams

Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen skudt i gang: ”Vi er sitrende spændte”

Forhåbningerne er mange hos kommuner i nyt projekt: Borgerne skal møde flere kendte ansigter, trivsel og medarbejderindflydelse skal styrkes, og der skal være højere kvalitet i opgaveløsningen.

Af Sine Molbæk-Steensig 08/06/2022
Fremfærd

”I kan gøre næsten lige, hvad I vil, bare I er de samme, der kommer”.

For borgerne er kontinuitet og kendte ansigter det vigtigste. Men kontinuitet må ikke stå i vejen for den rette pleje. Det ved Maria Lindholm Kristensen, som er chefkonsulent i ældreplejen i Køge Kommune, der sammen med syv andre kommuner deltog i et udviklingsrum om en ny organisering af ældreplejen, arrangeret af Fremfærd.

- Kendte ansigter betyder utrolig meget for borgerens oplevelse af kvalitet – og så gør det ikke så meget for borgeren, om støttestrømpen sidder helt perfekt. Som fagpersoner går vi ind ad døren med et fagligt blik og ved, hvor afgørende det er, at opgaverne bliver udført korrekt, men vores viden om kvalitet og borgerens oplevelse af, hvad der er vigtigt for dem, skal gå hånd i hånd, siger Maria Lindholm Kristensen.

Maria Lindholm Kristensen

Det næste års tid skal 16 nye og 6 'erfarne' kommuner, som allerede har deltaget i et projekt om faste teams, dele deres viden og erfaringer og støtte hinanden i udviklingen af en ny organisering af ældreplejen med fokus på mindre, faste teams. De 16 nye kommuner bliver delt i et øst- og et vesthold med otte kommuner i hver. Både nyopstartede og erfarne kommuner mødes både fysisk og digitalt.

Hvorfor faste teams?

Alle kommunerne i projektet arbejder henimod større kontinuitet og tilfredshed for borgerne, højere kvalitet i opgaveløsningen, bedre trivsel hos medarbejderne. Der er en forhåbning om, at velfungerende, faste teams vil lette både rekrutteringen af nye medarbejdere og fastholde den eksisterende medarbejdergruppe.

Vejen til gode resultater skal bl.a. gå gennem bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvordan hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Kommunerne er SÅ klar

- Organisationen er så sitrende spændt på at komme i gang, at vi er startet med prøvehandlinger før tid. Nu har vi snakket om faste teams i et stykke tid, og vi kan simpelthen ikke vente længere, fortalte Dorthe Fisker, leder af visitation i Rødovre Kommune.

Denne lyst til at komme i gang her og nu kunne flere kommuner nikke genkendende til. Projektleder Helle Gransgaard fra Tårnby Kommune kunne fx fortælle, hvordan hun dagligt får henvendelser fra utålmodige kolleger, der bare gerne vil i gang.

Helle Gransgaard

- Selvom det er ærgerligt, at vi endnu ikke er helt klar til rulle projektet ud, så er det virkelig positivt, at der er så stor lyst til og interesse for projektet, siger hun.

Det skal være OK ikke at have svarene endnu

Margrethe Kusk Pedersen, ældre- og handicapchef i Odense Kommune, satte ord på noget af det, der kan være svært, når man arbejder med udviklingsprojekter:

Margrethe Kusk Pedersen

- Jeg vil gerne slå et slag for retten til ikke at have alle svarene endnu. Når vi laver pilotprojekter, så er det netop for at blive klogere. Hvis vi allerede havde svarene og vidste præcis, hvad vi skulle gøre, så var det jo et implementeringsprojekt. Vi er her for at blive inspireret og lære af hinanden, og det kan ikke ske, hvis projekterne allerede på forhånd er fastlåste.

Det vakte genklang rundt omkring ved bordene, hvor mange deltagere udfordres af organisationens ønsker om detaljerede planer, mens de arbejder med at holde processerne åbne, så der kan blive plads til at finde nye løsninger.

Erfarne Hedensted: Hold hovedet koldt!

Som repræsentant for en af de kommuner, der allerede har arbejdet med faste teams i ældreplejen i et stykke tid, kom leder af Hedensteds rehabiliteringsenhed, Jesper Kleis Smith Nielsen, for at dele ud af sin viden til de nyopstartede kommuner i projektet.

Jesper Kleis Smith Nielsen var med virtuelt

Han havde fem gode og ærlige råd med til kommuner i opstartsfasen:

1: Lad være med at gå i panik, når forsøgene med selvstyrende teams ikke går helt efter planen. Vær åbne for at tænke nyt, når tingene udvikler sig i en overraskende retning.
2: Hold det simpelt – lad være med at gabe over for mange dagsordner
3: Hold det praksisnært
4: Få medarbejderne med, for uden dem sker der ingenting
5: Lad jer inspirere af andres erfaringer, men tro ikke, I kan copy-paste. Løsninger skal tilpasses jeres egen kontekst

Læs mere om Hedensteds erfaringer med faste teams 

Konference for alle interesserede i august 2022

I august 2022 vil der blive afholdt en vidensdag for alle interesserede kommuner om de første erfaringer fra 'Nærhed i Omsorg'. 

Invitation og program: Vidensdag om faste teams i ældreplejen

Få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Det foregår 23. august 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Problemer med tilmelding til konferencen? Kontakt Helle Kragskov i FOA på 46972427.

Er du interesseret i projektet, så skriv dig op til VPT’s nyhedsbrev om ældre og sundhedsområdet.

Temaside om faste teams i ældreplejen
Mere om udviklingsrum for kommuner om faste teams i ældreplejen
Videreudvikling af Nærhed i omsorg

Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen er en videreudvikling af et andet Fremfærdprojekt ”Nærhed i omsorg”, som havde til formål at bidrage til udviklingen af en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i ældreplejen.
Læs mere