SPARK psykisk arbejdsmiljø

Alt for travlt? Det er de små skridt, der virker

Halter det psykiske arbejdsmiljø, kan det være svært at finde overskud til at gøre noget ved det. SPARK kan hjælpe.

Af Sine Molbæk-Steensig 03/01/2023

Der er noget, der knager i samarbejdet, og trivslen er ikke, hvad den kunne være. Men opgaverne vælter ind, der er sygdom og udskiftning i personalegruppen, og så er der også lige kommet et nyt IT-system, vi skal forholde os til. 

Lyder situationen bekendt? Der er mange arbejdspladser, der har en tendens til at udskyde arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø - for hvordan griber man det lige an?

Små ændringer - store forandringer

Der er ofte en forestilling om, at arbejdet med psykisk arbejdsmiljø kræver gennemgribende ændringer på arbejdspladsen og er meget tidskrævende.

Men sådan behøver det ikke være.

SPARK kan hjælpe jer med at starte en proces, hvor små ændringer gradvist skaber store forandringer, der styrker det psykiske arbejdsmiljø og over tid ændrer kultur og indgroede vaner.  

Kom hurtigt fra start med prøvehandlinger

Det er nemlig svært at skabe følgeskab til forandringer – særligt store, krævende forandringer, og det er en af årsagerne til, at SPARK altid arbejder med prøvehandlinger, fortæller SPARK-konsulent Lea Gaulshøj Thomsen.

De bedste ændringer er ikke dem, der ser flotte ud på papiret - det er dem, der bliver til noget.

SPARK-konsulent, Lea Gaulshøj Thomsen

Prøvehandlinger er derfor omdrejningspunktet i et SPARK-forløb. Med prøvehandlinger kan man nemlig komme hurtigt fra start og afprøve løsninger og se, hvilken effekt de har, inden de bliver rullet ud til hele organisationen.

Ved at sætte ”prøve” foran ”handling”, så signalerer man, at handlingen kan justeres eller afvikles igen. Det sender et signal om, at vi kan lege og prøve ting af, og gør det også legitimt at fejle. Og der skal være plads til fejl, for fejl giver læring og sparer organisationen på den lange bane, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

Bliv meget klogere på prøvehandlinger 

De små skridts lov

De små skridts lov er antagelsen om, at I som arbejdsplads kan nå længere ved at tage små skridt end ved at satse på kæmpespring.

Jo mere I kan koble forandringer op på jeres eksisterende daglige praksis, jo større er sandsynligheden for, at forandringen bliver bæredygtig. Nogle gange er det vores egne ambitioner, der står i vejen for handling: Vi vil gøre en stor forskel, nytænke vores struktur og skabe gennemgribende tiltag, men det passer sjældent ind i en travl hverdag.

Når I tager små skridt, der lykkedes, giver det blod på tanden til at prøve flere nye ting af – og det kan være de første skridt i retning af en kulturændring mod at blive en lærende organisation.

Eksempler på små skridt

Her er et par eksempler på arbejdspladser, der er lykkedes med at koble små forandringer op på eksisterende praksis.

I en integreret institution bruger de personaledage og personalemøder (som alligevel er i kalenderen) til at arbejde med ’det gode arbejdsfællesskab, også når der er følelsesmæssigt pres på’

En skole arbejder med temaet tillidsfuldt samarbejde. Et af tiltagene er, at alle skolens medarbejdere skal holde en daglig pause i det fælles pauserum i stedet for at dele sig op. Samtidig arbejder de med at gøre det fælles pauserum til et rart sted at være.

I et andet tiltag leger skolen med, hvordan deltagerne sætter sig til møder. Ved fælles møder for hele skolen, skal man fx sidde vilkårligt, og i dagsordenens indhold fokuseres der på dialog med sidemanden.

Brug eksisterende rammer

Lea Gaulshøj Thomsen fortæller om en arbejdsplads, hun kom ud til. Chefen var lige blevet sygemeldt, og arbejdspladsen havde overvejet at udskyde SPARK-forløbet, til der kom mere ro på situationen.

Men i stedet havde de overvældede konstituerede ledere og medarbejderrepræsentanter set hinanden i øjnene og sagt: ”Nej, for det er jo nu, vi har brug for hjælp – vi må bare gøre det, vi har energi til”.

Det er faktisk et ret godt udgangspunkt, fortæller Lea Gaulshøj Thomsen. For i stedet for at ville gentænke alting, så greb man fat i de eksisterende rammer.

- Vi arbejdede med at flette nye tiltag ind i det eksisterende i stedet for bare at lægge oven i. Vores forløb krævede ikke en masse ekstra-møder, de blev holdt i de mødefora, der var i forvejen. Vi var også meget bevidste om, at vores prøvehandlinger ikke blev for store, men kunne bo i den almindelige praksis, siger hun.

Hvordan kan SPARK hjælpe jer?

Hos SPARK kan MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter. Grundtanken er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer, så udvikling ikke bliver afhængig af en ekstern konsulent.  

SPARK tilbyder både forløb for den enkelte arbejdsplads men også fællesforløb, hvor flere arbejdspladser går sammen om at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Kender du SPARK?

 

Læs mere om forløb med SPARK

Gør-det-selv

I kan også prøve kræfter med nogle af de metoder, som SPARK arbejder med. SPARK har samlet en række virksomme metoder og giver tips og tricks med på vejen.

Besøg SPARKs side med metoder og værktøjer

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

Mere om SPARK-forløb

I kan ansøge om et individuelt SPARK-forløb for jeres arbejdsplads. 

Læs mere om SPARK og søg et forløb på www.sparkweb.dk 

 

SPARK menu