Børn med appelsin

Invitation: Styrk elevernes motivation på mellemtrinnet

Sæt fut i læringslysten, og bliv klogere på, hvordan I styrker elevernes motivation, trivsel og udbytte med aktionslæring og varierede undervisningsformer.

Af Sine Molbæk-Steensig 29/01/2024
Fremfærd

Vil I bidrage med jeres viden og selv blive klogere på, hvad der motiverer eleverne på mellemtrinnet?

Så vær med i et ambitiøst udviklingsprojekt, hvor I som lærere i samarbejde med aktionslæringsvejledere undersøger og afprøver, hvordan I tilrettelægger en skoledag, et undervisningsforløb eller en undervisningslektion med mere varierede undervisningsformer.

KL, DLF og BUPL inviterer skoler til at deltage projektet "Styrket motivation på mellemtrinnet", som sætter fokus på elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører projektet.

Vil I være med?

Projektet består af dels af en indledende kvalitativ undersøgelse med fokusgruppeinterviews (marts-april 2024) og dels af aktionslæringsforløb (skoleåret 2024/25). I kan deltage i en eller begge dele. 

Den kvalitative undersøgelse består af fokusgruppeinterviews med lærere (ca. 2 timer). Enkelte lærere vil efterfølgende få besøg af EVA, som observerer undervisningen (ca. 90 min) og gennemfører et interview med udvalgte elever (ca. 45 min). 

I aktionslæringsforløbet planlægger, gennemfører og evaluerer I som lærere aktioner i undervisningen sammen med aktionslæringsvejledere. Aktionslæringsforløbene består af følgende elementer:

  • En fælles opstartsworkshop (1 dag)
  • Webinar (ca. 3 timer)
  • 3 besøg på hver skole med observation af fx en dobbeltlektion og efterfølgende sparring med aktionslæringsvejlederen (ca. 4 timer i alt pr skolebesøg)
  • En fælles afslutningsworkshop (1 dag)

Praktik og tilmeldingsfrist

Det er gratis at deltage. Projektet dækker udgifter forbundet med transport til fokusgruppeinterview, opstarts- og afslutningsworkshop, men dækker ikke udgifter til frikøb af deltagende medarbejdere.

  • Frist for tilmelding til fokusgrupper er torsdag 22. februar 2024.
  • Frist for tilmelding til aktionslæringsforløb er torsdag 11. april 2024.

Få mere information og tilmeld jer her

Om projektet

Projektet gennemføres af EVA for Fremfærd Børn med projektledelse af Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Projektet har til formål at udvikle undervisningen på mellemtrinnet, så den bliver mere varieret og anvendelsesorienteret. Fokus ligger på at undersøge mindre greb, som man kan eksperimentere med at afprøve i undervisningen i hverdagen.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til chefkonsulent Ditte Nissen Storgaard, dns@eva.dk eller chefkonsulent Dorthe Agerlund Sloth, dsl@eva.dk.

Underviser du i udskolingen?

Fremfærd Børn har tidligere lavet et lignende projekt om motivation for udskolingselever.

Læs mere