Hør om VIVE's evalueringer af faste teams i ældreplejen

To kommuner fortæller i dette digitale vidensrum om deres erfaringer med at etablere faste teams - VIVE fortæller om evalueringer.

Af Irene Aya Schou 22/03/2023
Fremfærd

Dette digitale vidensrum handler om VIVE's to evalueringer om faste teams i ældreplejen og om de erfaringer, to af Fremfærd-kommunerne har gjort sig.

Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE, præsenterer de to rapporter, mens Maria Lindholm Kristensen, chefkonsulent i Køge Kommune, og Karen Lind Lauritzen, specialkonsulent i Rødovre Kommune, fortæller om deres bedste læringer og hårdeste erfaringer i arbejdet med faste teams i ældreplejen.

Lær at skelne mellem begreber

Blandt Pia Kürstein Kjellberg pointer er, at det er vigtigt at skelne mellem forskellige begreber som selvplanlægning, selvvisitering og selvstyrende, og at vi skal være realistiske, ift. hvad vi kan forvente, og hvornår vi kan forvente det.

Blandt kommunernes erfaringer er, at det er okay ikke at kende alle svarene på forhånd, og at det betaler sig at være tålmodig og vente og blive klogere, inden man med det samme skrider til handling.

De to VIVE-evalueringer

De to evalueringer, der omtales i det digitale vidensrum, er:

1. Nærhed i Omsorg - en slutevaluering af seks kommuner, der alle har deltaget i Fremfærd Sundhed og Ældres udviklingsrum Nærhed i Omsorg.

2. Evaluering af pulje til faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen - en midtvejsevaluering af arbejdet i de 25 kommuner, som har fået midler fra Socialstyrelsens pulje til faste, tværfaglige og selvstyrende teams. 

Hele optagelsen varer godt én time og fandt sted den 21. marts 2023 i forbindelse med Fremfærd-projektet "Faste teams i ældreplejen", der har deltagelse af 22 kommuner.

Kom til vidensdag om faste teams

I lighed med sidste år arrangerer Fremfærd Sundhed og Ældre også i år en Vidensdag om faste teams i ældreplejen for interesserede kommuner.

Datoen for denne Vidensdag bliver den 28. august 2023 på Nyborg Strand.

Der sendes invitationer ud i maj, men reservér allerede nu datoen.

Læs evalueringsrapport
Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet