Om Fremfærd

Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Af Fremfærd 11/01/2019

Formålet med Fremfærd er gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet og iværksættes oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Organisering og aktiviteter

Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Områderne er kernen i Fremfærds aktiviteter. Hvert område iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt. Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer, fra KL og fra kommunerne.

Du kan læse mere om de enkelte ekspertområder ved at klikke dig videre her på siden.

På tværs af ekspertområderne arbejder Fremfærds bestyrelse med at samle og formidle ny viden om udvikling af kerneopgaven, om hvordan der kan arbejdes med mere kerneopgave og mindre bureaukrati og om at udvikle og afprøve forskningsbaserede værktøjer til at forebygge stress.

Du kan læsere mere om de tre bestyrelsesprojekter: ’Kerneopgaven i hverdagen’, ’Mere kerneopgave mindre bureaukrati’ og ’ Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress’ nedenfor.

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomst 2013 og videreføres med overenskomstfornyelsen i 2015. Samarbejdet er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

 

Igangværende bestyrelsesprojekter

Mere kerneopgave og mindre bureaukrati

Formålet med projektet er at udvikle metoder til afbureaukratisering - i bred forstand - der tilgodeser de tre bundlinjer trivsel, kvalitet og økonomi. At opnå ny viden om, hvad der virker i den sammenhæng og hvilke barrierer, kommunerne kan opleve. Dette er et rammeprojekt, og der arbejdes ligeledes med projekter relateret til rammeprojektet i de enkelte ekspertområder.

Projektledelse: KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om projektet:

Se siden Mere kerneopgave mindre bureaukrati 

 

 

Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer til at forebygge stressrelateret sygefravær. Projektet flytter fokus fra det individuelle til det relationelle med henblik på at skabe større handlingskompetence og tager afsæt i Pernille Steen Pedersens forskning (CBS), der beskriver skam som et nyt arbejdsmiljøproblem i forbindelse med stressrelateret sygefravær.

Projektledelse: KL, Forhandlingsfællesskabet og FOA

Læs mere om projektet:

Kommunale parter indleder stort stressprojekt

Forsker på vej med værktøjer: Vi skal forstå mennesket bag stressreaktionen

Kommuner i stressprojekt: Vi skal lære at skabe en bæredygtig arbejdskultur

 

Afsluttede bestyrelsesprojekter

Download magasiner fra Fremfærd

Fremfærd har fået udarbejdet to magasiner med kerneopgaven som omdrejningspunkt.

Du kan downloade dem begge nedenfor. 

 

FREMFÆRDS BESTYRELSE

Kristian Heunicke Formand for bestyrelsen Direktør, KL

Elisa Rimpler Næstformand for bestyrelsen Formand, BUPL

Thomas Enghausen Næstformand, FOA

Camilla Gregersen Næstformand, Akademikerne

Mads Samsing Næstformand, HK/Kommunal / OAO

Ghita Parry Formand, Kost & Ernæringsforbundet / Sundhedskartellet

Helle Basse Sekretariatschef, Forhandlingsfællesskabet

Solvejg Schultz Jakobsen Sekretariatschef, KL

Lisbeth Binderup  Kommunaldirektør, Skanderborg Kommune

Peter Sinding Poulsen Kommunaldirektør, Horsens Kommune

Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
 

 

FREMFÆRDS STYREGRUPPE

Sanne Brønserud Larsen Formand for Fremfærd Borger Chefkonsulent, KL

Jens Krogstrup  Chefkonsulent, Forhandlingsfællesskabet
 

Kontakt Fremfærds sekretariat

Lars Bøjesen Sekretariatsleder

lb@fremfaerd.dk, Tlf: 6172 2376

 

Adresse: Løngangstræde 25, 1.,1468 København K, Danmark
CVR-nr. 52592011

Email: fremfaerd@fremfaerd.dk

www.:  http://www.fremfaerd.dk
Følg Fremfærd på LinkedIn