Skab kvalitet med løbende evaluering

Evaluering af praksis er en central forudsætning for udviklingen af den pædagogiske kvalitet i SFO og klub.

Af Bettine Romme Andersen 25/10/2023
BUPL,
KL

Vejen til høj kvalitet i den pædagogiske praksis i SFO og klub går blandt andet via en stærk evalueringskultur, da den understøtter, at pædagoger og ledere løbende kan justere og styrke deres praksis.

- Vi bruger rigtig meget vores personalemøder til at evaluere på de aktiviteter og indsatser, vi laver omkring børn, og vi spørger ofte os selv, om en indsats stadig har den effekt, vi gerne vil have? siger Esben, der er SFO-leder, i videoen ovenfor.

Se film og kom tæt på praksis og de faglige refleksioner

I projektet "Kvalitet i SFO og klubtilbud" fortæller de deltagende pædagoger og ledere, at de igennem evaluering kan justere på deres praksis, og at de bliver skarpere på formålet med det, de laver.

Nogle klubber og SFO'er arbejder meget systematisk med evaluering blandt andet ved at bruge metoden "Professionel respons".

- Man får mulighed for at få respons på det, man har gang i og går og tænker. Det er et super fantastisk arbejdsredskab, siger Christina, der er pædagog. En anden pædagog fremhæver, at metoden giver nogle nye handlemulighed og professionel sparring.

Spørgsmål til refleksion

Her finder i refleksionsspørgsmålene til de tre temaer:

  • Leg, der understøtter relationer og deltagelesesmuligheder
  • Evalueringskultur
  • Faglig ledelse
Hent rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud"
Om projektet "Kvalitet i SFO og klub"

Projektets materialer skal hjælpe og understøtter kommuner, ledere og pædagoger i SFO- og klubtilbud i at arbejde med at beskrive og udvikle kvaliteten i en lokal kontekst.

Projektet skal derudover bidrage til at højne forståelsen af betydningen af det fritidspædagogiske arbejde.

Det er KL og BUPL, der står bag.

Tre film om børns leg, evaluering og faglig ledelse

Se filmen om børns leg

Se filmen om evaluering

Se filmen om faglig ledelse